Podsumowanie wyboru władz oddziału Poznań w dniu 8 kwietnia 2019 r

Podsumowanie wyboru władz oddziału Poznań w dniu 8 kwietnia 2019 r

Podczas Walnego Zebrania Członków które odbyło się 8 kwietnia 2019 r w siedzibie OSZ Poznań ul. Zwierzchowskiego 17 wybrano nowe władze Stowarzyszenia. 

Wybrano nowy zarząd Oddziału Poznań w składzie:

 1. Prezes – Kinga Sikora - Wencławek
 2. V-ce Prezes –  Jarosław Łucka
 3. Sekretarz – Jacek Zatoński
 4. Skarbnik – Katarzyna Niwińska
 5. Członek – Wiesława Kosmacz

 

Wybrano komisję rewizyjną w składzie :

 1. Krzysztof Bohun
 2. Zbigniew Kociański
 3. Przemysław Kowalski

 

Wybrano sąd koleżeński w składzie :

 1. Zygmunt Chmielina
 2. Maciej Łabęda
 3. Dariusz Olejniczak

 

Kadencja nowego zarządu trwa 4 lata do dnia 30 marca 2023 r.