Kontakt

Oddział w Poznaniu

61-248 Poznań

ul. Zwierzchowskiego 17

poznan@ospsbhp.pl

http://poznan.ospsbhp.pl/