Dołącz do nas

Zapraszamy do wstąpienia do naszego grona wszytkich pracowników i pracodawców służb BHP oraz wszystkie pozostałe osoby spełniające wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu w sprawie służby BHP.Aby wstąpić do naszego grona należy wypełnić ankietę (link).

Następnie na adres e-mail Sekretarza Oddziałowego (j.zatonski@gmail.com) nalezy przesłać zeskanowane:

1. świadectwo / dyplom potwierdzające kwalifikację

2. ważne zaświadczenie z ostatniego szkolenia okresowego dla pracowników służb BHP (jeśli dotyczy)

 

 

Po uzyskaniu potwierdzenia o przyjęciu w poczet członków należy opłacić:

1. wpisowe - 25,00 zł zł ( jednorazowe ),

2. składkę członkowską na rok 2020 w wysokości 120,00 zł (w przypadku przyłączenia w czasie trwania roku 10 zł za każdy miesiąc do końca roku)

3. wysłać potwierdzenie przelewu na adres e-mail Sekretarza Oddziałowego (j.zatonski@gmail.com)

 

Dane do przelewu:

OSPSBHP O/Poznań

61-248 Poznań ul. Zwierzchowskiego 17

Nr konta bankowego : 97 1090 1854 0000 0001 0518 4123

 

Druk przelewu