Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Celem Konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy.

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi."Zaistnienie członków naszego Stowarzyszenia w tym Konkursie jest bardzo istotne z uwagi na wkład w budowanie wysokiego prestiżu Służby bhp w Polsce i oczywiście dla wzrostu znaczenia Stowarzyszenia.

Sekretariat Konkursu zadeklarował wszelką pomoc i konsultacje w przypadku ewentualnych niejasności podczas przygotowań wniosków konkursowych ( tel. 22/623 36 83 lub 84, e-mail: anna.machalowska@ciop.pl)

Bardzo proszę o wykorzystanie przesłanych przez Sekretariat materiałów, w szczególności o wyeksponowanie plakatów w obsługiwanych przez Państwa przedsiębiorstwach i oczywiście zachęcanie pracowników do udziału w Konkursie.

Liczę na Państwa zaangażowanie i skuteczność w pozyskiwaniu wniosków."

Elżbieta Bożejewicz
Prezes ZG OSPSBHP

link na stronę Konkursu:
www.ciop.pl/konkurs-bhp